Kollégiumi beíratkozás

Tájékoztató kollégiumi beköltözésről (2013/2014-es tanév)

  Kedves Diákok, Kedves Szülők!

 

Diákotthoni beköltözés 2013. szeptember 1-én lehetséges 1600-1900 óráig.

Kérjük, hogy a kollégium 18 éven aluli tanulói szüleikkel, törvényes képviselőikkel együtt jelenjenek meg, mert a kollégiumba történő beköltözés csak írásbeli felelősségvállalás és a házirend szülő/gondviselő által történő aláírása után történhet meg

 

Az alábbiakat hozza magával:

 

  • Két hétnél nem régebbi orvosi igazolás arról, hogy fertőző betegségben nem szenved,és kollégiumi közösséget látogathat. Ennek hiányában a beköltözés nem lehetséges!

 

  • Minden kollégista saját ágyneműről (lepedő, paplanhuzat, párnahuzat) köteles gondoskodni és annak kéthetenkénti cseréjéről, egy hétre elegendő tiszta fehérneműről, valamint papucsról és tisztasági felszerelésről.

 

  • A kollégium nem rendelkezhet gyógyszerekkel, ezért kérem, hogy mindenki a szülő jóváhagyásával a szükséges gyógyszereit szerezze be, azok biztonságos tárolására van lehetőség.

 

  • Kedvezményre jogosító dokumentumok.

 

A kollégisták étkezéséről:

 

A kollégisták étkezési díjának befizetése az étkezést biztosító Kövy Sándor Általános Iskolában történik minden hó 10. napjáig az általános iskola gazdasági irodájában.

 

Az étkezés napi díja 584.- HUF. Kérjük, hogy bármilyen támogatási formában részesülnek, az erről szóló határozatot már a beköltözéskor hozzák magukkal, mert adott esetben ez csökkentheti a térítési díjat.

Hozzák még magukkal az itt letölthető nyilatkozatot, amit értelemszerűen töltsenek ki és aláírásukkal lássák el.

Csak azoknak az étkezési napoknak a lemondására van lehetőség, amelyet a lemondás kezdő napjának 900 órájáig a 06/30-827-9183 telefonszámon az élelmezésvezetőnek bejelentenek, pontosan megjelölve a lemondott étkezési napok számát. A lemondás okát a tanuló kollégiumba történő visszajövetelekor írásban (orvos vagy szülő által) igazolni köteles.

 

A kollégiumi férőhelyekkel kapcsolatban kérem a tisztelt Szülőket, hogy az állami normatív támogatás igénylése miatt a férőhelyeket év közben ne mondják fel, mert ennek anyagi következményeit az iskola nem vállalja át.

Az iskola és a kollégium házirendje minden tanulóra nézve egyformán kötelező.

Az iskola honlapján található házirendet olvassák el, ugyanis a tanulóknak és a szülőknek aláírásukkal igazolniuk kell annak tudomásulvételét.

 

Nádudvar, 2013. augusztus 26.

Dr. Takácsné Baranyai Etelka
igazgató