Tantestület

Benő-Nagy Réka

Intézményvezető

Etnográfus, néprajztanár, nemezkészítő

Hiszem, hogy szolgálatot végezni valójában azt jelenti, hogy az ember munkája a hivatása. Számomra a paraszti kultúra szerves egysége alapérték, melynek tanítását néprajz szakosként, továbbéltetését pedig az iskola igazgatójaként tudom szolgálni. Nekem ez lett a hivatásom, ami nem csak a kézműves szakmáink megmaradásáért végzett munkából áll. Formálni és hatással lenni a diákokra a legnagyobb lehetőség.

——————————————————————

Németi Zoltán

Intézményvezető-helyettes

történelem szakos tanár

Eddigi pedagógusi pályafutásom során megerősödött bennem az a nézet, hogy nem szabad a gyerekeknek egyetlen – általánosságban elfogadott és sikeresnek vélt – életsablont mutatni, és rájuk kényszeríteni olyan szerepeket, melyekkel úgymond boldogulhatnak az életben, ám megfelelni ezeknek az elvárásoknak nem tudnak.

Az iskolának nem kellene „versenyistállónak” lenni, ehelyett a gyerekeknek érzelmi biztonságra van szükségük, ahol önbizalmuk megerősödhet, ahol jól érezheti magát, és így nem törik meg azok az elvárások, melyeket jelen világunk legtöbbször kártékonyan állít az emberiség felé.

Visszagondolva az elmúlt másfél évre, melyet itt töltöttem, látom, hogy ebben az iskolában megtaláltam azt, amit eddig kerestem.

——————————————————————

Vetró Mihály

Kézműves munkaközösség vezető

Népi kézműves – nemezkészítő szakoktató

a Népművészet Ifjú Mestere

1985 óta elhivatottan foglalkozok hagyományos népi kézműves mesterségekkel, különösen nemezkészítéssel. 2001-ben, majd 2005-ben Szibériában manysi és hanti mesterektől a kéregedény- és játékkészítés fogásait tanultam. 2007 és 2019 között Anatóliában, 2009-ben Kirgizisztánban, 2015-ben Üzbegisztánban, 2016-ban Iránban, a türkmenek között, 2017-ben Kazaksztánban a nemezkészítést tanulmányoztam.

2001-ben elnyertem a Népművészet Ifjú Mestere címet. 2003-ban Népi játék és kismesterségek oktatója képesítést szereztem. 2008-ban a Nagy Lajos Király Magánegyetemen magyarságtudomány – régészet szakon végeztem. A Nyugat-magyarországi Egyetemen Kézműves szakember diplomát szereztem 2014-ben. Az Egri Eszterházy Károly Egyetemen tehetségfejlesztő – vizuális és környezetkultúra mestertanári diplomát szereztem 2016-ban.

Nemezelt tárgyakat; szőnyegeket, takarókat, viseleti darabokat és játékokat készítek.

A Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégiumban a nemezkészítés mellett művészettörténetet, rajzot és vizuális kultúrát tanítok. Tagja vagyok a Népművészeti Egyesületek Szövetsége Oktatási Bizottságának.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet felkérésére kidolgoztam a Népi kézműves – nemezkészítő képzés OKJ-s központi programját és a szakmai és vizsgakövetelményeket. 2006-ban kidolgoztam a Nemezkészítő zsűrizési szempontjait a NESZ felkérésére. Feleségemmel, Árvai Anikóval együtt képzéseket tartok, könyveket írok, kiadványokat szerkesztek a nemezkészítés, a szövés és a népi kézművesség témájában. 2018-ban Üzbegisztánban és a Kazak Művészeti Egyetemen tanítottam vissza a nemezkészítés fogásait, 2018-ban a Magyar Művészeti Akadémia Népművészeti Tagozatának Erdélyi Zsuzsanna-díját kaptam. 2020-ban a Magyar Művészeti Akadémia köztestületi képviselőjének választott.

——————————————————————

dr. Takácsné Baranyai Etelka

Címzetes igazgató

Matematika, kollégiumi nevelőtanár

Egyik kezdeményezője, szervezője, elindítója voltam 1992-ben Nádudvar Városi Önkormányzat által alapított Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskolájának, mely 2012. december 31-ig az Ady Endre Általános Művelődési Központ intézményegysége volt. Az összetett intézménynek 20 éven át, ezen belül a szakiskolának, annak alapításától 27 éven át, 2019-ig voltam igazgatója, melyet az itt dolgozók szakmai elhivatottságával, jelentős pályázati és szakképzési támogatással sikerült az ország egyik legelismertebb szakmai műhelyévé tenni, a hagyományőrző népi kismesterségek iskolarendszerű oktatása terén.

A mára többszörösen átalakult iskolában jelenleg matematikát, szakmai számításokat, vállalkozási ismereteket tanítok, és kollégiumi nevelőtanárként dolgozom.

——————————————————————

 

Antal Imola

Etnográfus

Népi kézműves – szőnyegszövő, takács oktató

a Népművészet Ifjú Mestere, Príma Junior díjas

Népi kultúránk a kezdetektől fogva része az életemnek. Korábban a népzene, – tánc, – éneklés játszott fontosabb szerepet, végül a tárgyalkotás, azon belül is a szövés vált mesterségemmé. Kedvenc témám az öltözködés, viseletek. Nagy szabadság, hogy a kezdetektől – az anyag milyenségétől, a cérnától kezdve a kész darabig mindent kitalálhatok egy öltözeten. Szeretek alkotni, és szeretem az embereket. Így hát kedves számomra másokat hozzásegíteni az alkotás öröméhez.

Szövő műhely:

Műhelyünket sokszínűség jellemzi. A kárpát-medence és Moldva szőtteshagyományaiból ihletődve alkotunk olyan formában, hogy mind a folyamat, mind az elkészült darab élvezhetővé válik a mai ember, a fiatal számára. Élménydús gyűjtő-, és tanulmányi útjaink során igyekszünk a legértékesebb anyagokhoz eljutni. Egyénileg foglalkozunk tanítványainkkal, igazodva igényeikhez, ötleteikhez. Ez sok esetben az iskolaéveket túlszárnyaló szakmai kapcsolatot eredményez.

 ——————————————————————

 

Árvai Anikó

Népi kézműves – nemezkészítő szakoktató

a Népművészet Ifjú Mestere

A nemezkészítés során az ember a természet alkotótársává válik. Ismerve és elfogadva annak törvényszerűségeit, azokat a saját alkotó fantáziájának a szolgálatába állíthatja, és rákényszerül arra, hogy kreatívan gondolkodjon, hogy alaposan tervezzen, hogy vállalja a kockázatot, és ha valami nem úgy sikerül, ahogy tervezte, fel tudja ismerni, hogy ez nem biztos, hogy kudarcot jelent.
Idővel rá kellett ébrednem a tanítás fontosságára. Amikor erre lehetőségem nyílt, hatalmas hittel vetettem bele magam a munkába, mert minden tanítvány, akinek életét az örömteli alkotás boldoggá teszi, mesterének egy-egy alkotása, gyakran remekműve.

 

——————————————————————

Benő Tamás

Népi kézműves – népi bőrműves szakoktató

Diákönkormányzatot segítő tanár

a Népművészet Ifjú Mestere

Nemzetünk szellemi és tárgyi értékeinek megőrzése nemes és dicső feladat. Ebben a munkában minden magyar embernek részt kell vennie, bármilyen módon, hogy gyermekeink MAGYAR-ként élhessenek, és büszkeséggel töltse el őket az a tény, hogy ennek a „kincsnek” ők is birtokosai. 

Emellett fontosnak tartom azt a nézetet, hogy a pedagógus nem felejtheti el, hogy ő is volt gyerek, diák. A test halad a korban, változik, de a lélek gyermek marad. A tanulók elméjének csiszolása, lelkének gondozása, az életre való felkészítése túlnyúlik a szakmai oktatáson. Megfelelő partnerekkel, gyermekkel és szülőkkel egyaránt, a siker garantált. Az általam felhalmozott tudást, ismereteket szívesen, és teljesen átadom. Örülök, ha valaki ezekkel is gazdagodik.

——————————————————————

Porkoláb Benedek

Népi kézműves – népi bőrműves szakoktató

Nagy öröm számomra, hogy én magam is Nádudvaron tanulhattam bőrművesnek. Mestereimtől, tanáraimtól hatalmas mennyiségű tudást kaptam, mellyel igyekszem azóta is jól bánni. Még nagyobb öröm fogott el akkor, mikor egykori tanítóim úgy érezték, hogy együtt dolgozhatok velük, munkálkodva azért, hogy mások fiatalkori évei is hasonló tudásgazdag boldogságban teljenek el. Fontosnak tartom népünk hagyományait, azt, hogy az ember a két kezével alkotva hozzátesz kultúránk megmaradásához. Néprajzszakos hallgatóként viszont fontosnak érzem, hogy ismereteink szellemi háttérrel is meglegyenek támasztva. Igyekszem a cserkészek között tanult alappillért a saját oktató munkámban is alkalmazni; miszerint a vezetés elsősorban példa.

 

——————————————————————

 Győri Balázs

Népi kézműves – faműves szakoktató

a Népművészet Ifjú Mestere, Príma Junior díjas

Azon szerencsések közé tartozhatok, akik ebben az iskolában tanulhattak, és kaphattak szárnyra e csodás világnak kapujában. Ebben a közösségben eltöltött tanulóéveim megalapozták életem elkövetkező részét, melyben lehetőséget kaptam, hogy a faműves mesterség gyakorlati és elméleti tudását továbbadhassam. Az itt tanultakat és kapott szemléletet, élményeket kamatoztathatom munkám során. Folyamatos kutatással és új kapcsolatokkal színesítem, segítem a mesterség elsajátítását. Fontos feladatnak érzem, hogy amire lehetőséget kaptam, azt a legjobb tudásom szerint tegyem úgy, hogy az mások által is értékké, alkotássá váljon.

——————————————————————

Kis Tamás

Népi kézműves – faműves szakoktató

Erdőpedagógus

Osztályfőnök: 10.osztály

Faművesként végeztem 2000-ben az iskolánkban.
2008 szeptemberétől az iskola tanáraként, elméleti és gyakorlati ismereteimmel segítem a diákjaink tanulmányait.
A tanítás során célom, hogy mindenkihez megtaláljam és segítsem azt az utat, amelyen közösen járva a legjobb eredményt tudjuk elérni. 

 

——————————————————————

Lövei Sándor

Angol tanár

Azért választottam az angol szakot, mert ezen a világnyelven szinte
bárki megértetheti magát egy másik emberrel, tehát létrejöhet a megfelelő kommunikáció. Ezért tartom kiemelten fontosnak, hogy óráimon minél több szót sajátítsanak el a diákok, és a megfelelő nyelvtant is helyesen használják. Ezt sokszor játékos formában tanuljuk meg, az órák pedig mindig jó hangulatban telnek. Az általános angol tanítása mellett szakmai angolt is tanítok, ami ugyancsak értékes tudás lehet a kézművességgel foglalkozó diákjaink számára, hiszen így nem csak, hogy meg tudják nevezni saját kézzel készített tárgyaikat, az ehhez használt alapanyagokat és eszközöket, de még több lehetőségük is lesz elkészült portékáik értékesítésére a nagyvilágban.

——————————————————————

Nagy-Varga Éva

Kollégiumi nevelőtanár, fejlesztő pedagógus

Fejlesztő pedagógusként és kollégiumi nevelőtanárként dolgozom szeretetteljes, családias iskolánkban, immár 15 éve.
„Az a gyerekközeli állapot, amely a kollégiumban délután három és este tíz óra között létrejön, számos olyan nevelési szituációt teremt, amely az iskolai közegben nem jöhet létre…” – vallja Ringhofer Ervin, kinek szavai hűen tükrözi munkámat.
Legyen ez a tanulásban való segítségnyújtás, egyéni felzárkóztatás vagy akár személyes jellegű problémák megoldása is. Igyekszem munkámmal, hozzáállásommal tanulóink diákéveit kiegyensúlyozottá, gondtalanná tenni.

——————————————————————

Négyesi Boglárka

Etnográfus

Népi kézműves – nemezkészítő oktató

Én is tanulója, rajzolója, éneklője és lelkes diákja voltam a Nádudvari Szakiskolának, ahol nemezkészítőként végeztem 2012-ben.  Majd tisztelője, hírvivője, most szakoktatója lettem.
Nagyon jó tapasztalás, hogy részt vettem diákként is a mindennapokban, hiszen így mindkét oldalt látom és átérzem. Átitatódtam az értékrenddel. Tanítani nagyon szeretek felnőtteket és gyerekeket egyaránt. Egészen kicsi koromtól fogva azt éreztem, hogy ha egy kis morzsányi tudást is megszereztem, akkor azt hogyan tudnám elmondani, átadni a többieknek. Szeretem a közösségi alkotásokat, hihetetlen erő rejlik bennük. A nemezelést tanítani nagyon hálás dolog. Hiszem, hogy mindenkihez meg lehet találni valahogyan az utat szeretettel és türelemmel.
„Nem az a mester, aki megtanít valamire, hanem aki megihleti a tanítványt, hogy legjobb tudását latba vetve fölfedezze azt, amit már eddig is tudott. „ Én magam is ezt tapasztaltam mestereimtől, így ezt adom tovább.

——————————————————————

Sóczóné Kása Gyöngyi

Népi kézműves – fazekas oktató

Fejlesztőpedagógus

Osztályfőnök: 11.osztály

Felnőttként ismertem meg az agyag adta lehetőségeket, az iskolát, ezt a különleges közösséget. A mesterségbeli tapasztalatok mellett olyan töltést adott, hogy éveken keresztül ebből táplálkoztam. Nagy mesterek utódjaként szeretném, ha minden diáknak adhatnék abból, amit itt kaptam. Megtapasztalni, hogy egy marék agyagból milyen egyedi tárgyak készülhetnek, elődeink összegyűjtött mérhetetlen tudásából továbbadni egy csipetet, megélni, hogy valaki rátalál a saját stílusára, szemlélni a fejlődést, a kibontakozás része lenni, lehetőségeket vázolni különleges élmény, és hihetetlen energiákat ad.

Igyekszem megmutatni, hogy a tűz-víz- föld-levegő varázslatának segítségével az alkotásaink által hogyan válik láthatóvá a saját személyiségünk, és a lelkünk egy kicsi darabja.

——————————————————————


Varga Veronika

Történelem szakos tanár, kollégiumi nevelőtanár

Tanárnak lenni Nádudvaron:
Egy nagy család részesének lenni, közösségi élményt megélni.
A közösség révén jelen lenni, és megélni a minket körülvevő változatosság szépségét. Segíteni diákjaink fejlődését, a munka által önmagunk is fejlődve.
 „Egyetlen Ismeret van,
  a
többi csak toldás:
Alattad a föld, fölötted az ég,

  benned a létra.”  Weöres Sándor

——————————————————————

Zombori Judit

Néprajztanár, néptáncoktató

Népi kézműves – szövő szakoktató

Néprajzosként kerültem az iskolába, az intézmény alapításakor, 1992-ben. Foglalkozom általános néprajzzal és a kézműves szakmákhoz kapcsolódó szakmai néprajzzal. Fontos feladatnak tekintjük,
hogy a népi kultúránk minél nagyobb szeletét ismertessük meg diákjainkkal, ezért a néptánc is az órarendünk része, melynek oktatása szintén az én feladatom. Időközben megtanultam szőni, és nagy boldogság számomra, hogy a mesterek közzé tartozhatom, ugyanis jelenleg leginkább szőnyegszövő szakoktatóként tevékenykedem.
Ha az iskolánkra gondolok Szent-Györgyi Albert szavai jutnak az eszembe:
„Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, hogy felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megismerje az alkotás izgalmát, és megtalálja a munkát, amit szeretni fog.”
Az eltelt évek és a végzett diákok visszajelzései azt bizonyítják, hogy jó úton járunk.

——————————————————————

Fazekas Ferenc

Népi kézműves – fazekas szakoktató

 

——————————————————————