Bemutatkozás

Iskola neve: Nádudvari Népi Kézműves Szakgimnázium és Kollégium
OM azonosító:
Cím: 4181, Nádudvar, Kossuth L. u. 7.
Telefon: 06-54-480-438
E-mail: titkarsag@nadudvariszakiskola.hu

Tagintézmény-vezető: Benő-Nagy Réka

 fejlec2

Nádudvar a 90-es évek elején, mint fiatal város egy középiskola indítását tervezte, egy olyan iskolát, mely az általános iskola után lehetőséget ad a fiataloknak helyben szakmát tanulni. A település földrajzi fekvését, hagyományait, adottságait figyelembe véve a népi kismesterségek iskolarendszerű oktatását vállalta fel. Megfogalmazódott, hogy a kézműves mesterségek oktatásának létjogosultsága van, hiszen egyre többen vannak, akik felismerve a népi kézművesség értékeit, korunk tárgykultúrájába átmenthető elemeit, az egykori tárgyakban rejlő szépséget és praktikumot, visszatérnek ezekhez a tárgyakhoz.

1992 szeptemberében kezdte meg működését a Népi Kismesterségek, Szolgáltató Mesterségek Szakiskolája, kollégiummal, a Városi Önkormányzat fenntartásában, az Ady Endre Általános Művelődési Központ intézményegységeként. A városi könyvtárral, és a közművelődési intézményegységgel integrálva, ennek az összetett intézménynek volt része 1999-2011 között az Alapfokú Művészeti Iskola is.

2013-ban az iskola állami fenntartásba, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Debreceni Tankerületéhez került, 2015. július 1-től- a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum tagiskolájaként a Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntartásában, kollégiumával önálló tagintézményként működik.  

Az iskolához alapítása óta neves népművészek csatlakoztak: Fazekas István nádudvari fazekas népi iparművész, Fazekas Ferenc fazekas népi iparművész – családjuk hírneve, a közel háromszáz éves múltú nádudvari fazekas család öröksége meghatározó volt az iskola létrejöttében és képzési célkitűzéseiben. Galánfiné Schmidt Teréz, népi iparművész, és iparművész – szőnyegszövő és takács szakoktató, és Galánfi András fafaragó, a Népművészet Mestere, az iskola későbbi művészeti vezetője együtt jöttek 1992-ben Nádudvarra a hívó szóra. Zombori Judit néprajzos, és Jeremiás Lajos a kezdetektől alapozták meg a néptánc iskolai oktatását. Később csatlakozott Vetró Mihály és Árvai Anikó a Népművészet Ifjú Mesterei nemezkészítők, Benő Tamás bőrműves-, és Győri Balázs faműves szakoktatók, mindketten a Népművészet Ifjú Mesterei. Az iskola Kossuth úti, több mint 150 éves épülete 2006-ban került felújításra, udvarán 2008-ban megépült a Szín-tér. A 2007-ben elkészült új kollégium 50 férőhellyel, modern körülmények között várja a szakiskola diákjait.

Az állami fenntartó a Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskolát stratégiailag fontos intézménynek tartja, mely a hagyományos mesterségek oktatásában évtizedek óta kiemelkedő szerepet játszik az ország keleti felében. Az évek során több minisztériumi elismerésben részesült az iskola a kézművesség oktatásában végzett kimagasló munkáért.

Tanulóink közül eddig huszonnégyen nyerték el a Népművészet Ifjú Mestere címet, tizenheten népi iparművészek, és öten Príma Junior díjasok. A kimagasló szakmai munka köszönhető az itt oktató kézműveseknek, kik országosan is elismert alkotó szakemberek.

A 2016/17. tanévtől átalakulnak a szakképző iskolák. A nemzeti köznevelésről szóló törvény 99/D. § (1) és (2) bekezdése, valamint a szakképzésről szóló törvény 92/A.§ (12) bekezdés alapján a jelenlegi szakközépiskola szakgimnáziummá, a jelenlegi szakiskola szakközépiskolává alakul.

Iskolánk 2016 szeptemberétől 4 évfolyamos; szakgimnáziumi osztályt is indít művészeti tanulmányi területen. Felvételnél a tanulmányi eredmények mellett, további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. Az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés belépési feltétel. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport; képző- és iparművészet ágazati oktatás. A szakképzési évfolyam után tervezett kimenet a textilműves szakma, melynek fő területe a kézműves alapok felhasználása a mai textilekben.

A 2016/17. tanévtől a jelenlegi szakiskola szakközépiskolává alakul. A 3 éves szakmai képzést és komplex szakmai vizsgát követően automatikus továbblépési (továbbtanulási) lehetőséget nyújt az érettségi megszerzéséhez, egy kétéves érettségire felkészítő képzés keretében. Erről a lehetőségről a tanuló dönt. Ebben az esetben a tanuló négy kötelező közismereti vizsgatárgyból tesz érettségit és a korábban az iskolában megszerzett szakképesítése középszintű érettségi vizsgaként kerül elismerésre.

Ebben az iskolatípusban tehát a következő tanévtől 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam (választható) van. Szakközépiskolai kerettantervek szerinti oktatás során közismereti tárgyak, angol nyelv, szakmai elmélet és gyakorlat művészeti tanulmányi területen és informatika szakmacsoportban választható.

A szakképzési évfolyam(ok) után tervezett kimenet a következő szakképesítés megszerzése: 

  • Népi kézműves (faműves, fajáték készítő szakmairány); Kimondottan fiúknak való kézműves szak.   
  • Népi kézműves (fazekas szakmairány); Népi kerámia hagyományainak széleskörű megismerése.   
  • Népi kézműves (szőnyegszövő szakmairány); Megismerkedhetnek lakástextil-, viseletkészítéssel.   
  • Népi kézműves (takács szakmairány); Vászonszövés technikai, elméleti alapjai.
  • Népi kézműves (nemezkészítő szakmairány); Apró tárgyak, ruházati darabok, szőnyegek készítése.   
  • Népi kézműves (népi bőrműves szakmairány); Bőrfeldolgozás mestersége, tárgyalkotás tanulható.

Az érettségizett vagy 10 osztállyal rendelkezők két tanév alatt szerezhetnek szakmát. Nappali munkarendben, iskolarendszerű oktatásban 25 éves korig államilag támogatott az első szakképesítés, míg iskolatrendszerű felnőtt oktatásban – esti tagozaton – korhatár nélkül az első és második szakképesítés is megszerezhető ingyenesen. Iskolarendszeren kívüli képzésben intézményünk 2008 óta oktatja eredményesen a hallgatókat. 

Nyitott kapuk időpontja: bejelentkezéssel minden szerdán 9-15 óra között látogatható az iskola.

 

Benő-Nagy Réka
  tagintézmény-vezető