A Csoóri Sándor Program pályázata

A Berettyóújfalui Szakképzési Centrum Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskolája és Kollégiuma ma már az országban egyetlenként végzi a hagyományos népi kézműves mesterségek iskolarendszerű oktatását állami fenntartásban. Műhelyeinkben a diákok megtanulják a népi mesterségek évezredek alatt csiszolódott módszereit, ugyanakkor fel kell készítsük őket arra, hogy a hagyományos művészeti alkotótevékenység mellett a mai kor igényeinek is megfelelő, jól használható tárgyakat alkossanak. A kézműves műhelyek eszközkészlete folyamatosan fejlesztésre szorul, amihez kiváló lehetőséget biztosított a jelen pályázat, melyen iskolánk 3 millió forint támogatást nyert el.

A nemezkészítő műhelyben hagyományos pásztorkalap készítő eszközöket sikerült elkészíttetnünk, így lehetőség nyílik a nemezkészítés különleges részének, a nemezkalap készítésének alapos elsajátítására. Az elektromos főzőedények segítségével lehetőség nyílik a gyapjú és a nemez alapanyagok vegyi és természetes anyagokkal való festésére.

Bár a famegmunkáló műhely elsősorban a paraszti és pásztorfaragások módjait igyekszik továbbadni, ám a mai korban elengedhetetlen a korszerű eszközök, elektromos szerszámgépek használatának ismerete is, ezek közül sikerült néhánnyal bővíteni a műhely eszközkészletét.

A fazekasműhelybe az elhasználódott fazekaskorongok, a szövő- és takácsműhelybe szövőszékeket és a hozzá szükséges alkatrészeket sikerült megvásárolnunk.

A bőrműves műhely bőrös csikót és kézi szerszámokat, valamint – mivel a bőr feldolgozása mellett fém-, szaru- és csontmunkákat is tanulnak a diákok, elkészítve a szükséges kellékeket bőrmunkáikhoz – fém és csont megmunkálásához szükséges eszközöket kapott. A támogatásból beszerzett kézműves kézi szerszámokat, eszközöket és gépeket a következő években több mint ötven nappalis és több mint száz felnőtt korú tanítvány fogja használni. A megfelelő eszközök segítenek a mesterségek jobb elsajátításában, az elmélyült alkotómunkában