Egyéves ingyenes képzés a Berettyóújfalui Szakképzési Centrumban

2016.szeptember végétől a Berettyóújfalui Szakképzési Centrum tagintézményeiben lehetőség nyílik arra, hogy ingyenes nyelvi, informatikai és vállalatvezetési komplex képzésen vegyenek részt az érdeklődők.

Általános tudnivalók a képzésről:

Az esti rendszerű szakképzés óraszáma: 542 óra. A képzés időtartama 1 év (31 tanítási hét). Hetente tehát átlagosan 17 tanórát jelent, melyből 60% idegen nyelv (angol vagy német), 30% informatikai ismeretek, 10% vállalatirányítási ismeretek.

Az egy éves képzés neve és nyelvi szintje:

 • Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01) – kezdőről alapfokú nyelvvizsgáig.
 • Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01) – alapfokú szintről középfokú nyelvvizsgáig.


Jelentkezési feltételek:

 • Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I. (OKJ 35 345 01)
  (1 éves, esti felnőttoktatás)
  bemenet: alapfokú iskolai végzettség és bármilyen szakképesítés/szakmai végzettség (ide értve a régi szakközépiskolákban az érettségi bizonyítvánnyal tanúsított szakmai végzettséget is)
 • Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II. (OKJ 55 345 01)
  (1 éves, esti felnőttoktatás)
  bemenet: érettségi vagy szakközépiskolai érettségi végzettség és bármilyen /5… számú OKJ szakmai végzettség (ide értve a régi szakközépiskolákban az érettségi bizonyítvánnyal tanúsított szakmai végzettséget is), és B1 szintű nyelvtudás az oktatott nyelvből.
  A képzés megkezdése előtt képzésre jelentkező szintfelmérő teszten vesz részt.

 

 • Amennyiben nem rendelkezik 5…. OKJ szakmai bizonyítvánnyal a bemeneti feltétel az 51 343 03 Pénztárkezelő és valutapénztáros szakképesítés előzetes megszerzésével is teljesíthető.  – A képzés 50 órás tanfolyami keretek között elérhető a Berettyóújfalui Szakképzési Centrumban. Jelentkezés esetén hívja a 06-54/475-106 telefonszámot.
 • Bármely felsőoktatásban szerzett végzettség elfogadható a Kis- és középvállalkozások ügyvezetője képzések szakmai előképzettségeként

 

 

A beszédközpontú nyelvi képzés célja, hogy elősegítse a hallgatók alkalmazkodását az idegennyelvi környezethez, fejlessze kommunikációs készségeit és képességeit.
Célja továbbá, hogy a hallgatók olyan idegennyelvi kompetenciák birtokába jussanak, melyek segítségével mindennapi életük és munkájuk során nyitottabbá válnak a világra.
A képzés során a hatékony, gátlásoktól mentes, szabad kommunikációs attitűd kialakítás a cél.

 

Az informatikai képzés célja, hogy a képzésre jelentkező megismerje az internet nyújtotta lehetőségeket, melyeket munkájában tud használni. Ismerjen internetes keresőmotorokat, azok segítségével képes legyen információkat gyűjteni, a megszerzett információkat elektronikusan továbbítani. Munkájában tudja használni a legismertebb elektronikus ügyintézési portálokat. Tudja használni a közösségi háló nyújtotta lehetőségeket mind személyes, mind munkahelyi célokra.
Bővebb felvilágosítás, regisztráció és jelentkezés a centrum bármelyik tagintézményében lehetséges

 

TAGINTÉZMÉNYEK Telefon:
BSZC Veres Péter Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 06 52 580 532
BSZC Bessenyei György Szakgimnáziuma 06 54 402 094
BSZC Eötvös József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Szakiskolája 06 54 402 248
BSZC Bocskai István Gimnáziuma, Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 06 54 430 084
BSZC Veress Ferenc Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 06 52 228 615
BSZC Szilágyi Dániel Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 06 52 583 008
BSZC Csiha Győző Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 06 52 570 532
BSZC Közgazdasági Szakgimnáziuma 06 52 362 925
BSZC Bocskai István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 06 52 557 230
BSZC Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskolája és Kollégiuma 06 54 480 438
BSZC József Attila Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 06 52 391 544
BSZC Karacs Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 06 54 451 102
BSZC Arany János Gimnáziuma, Egészségügyi és Közgazdasági Szakgimnáziuma 06 54 402 250

Categories: Egyéb | Egyéves ingyenes képzés a Berettyóújfalui Szakképzési Centrumban bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Segítség iskolakeresőknek

Tudjátok-e?

Segítség iskolakeresőknek

  • Nappali tagozatra az járhat, akinek még nincs államilag elismert szakképesítése és az adott szakképzés utolsó tanévének kezdete előtt nem tölti be a 25. életévét
  • A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.
  • A tanuló, ha huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.
 • Hozzánk esti munkarend szerinti felnőttoktatásra az járhat, akinek nincs, vagy csak egy államilag elismert szakképesítése van (a ráépülés, vagy diploma nem számít második szakképesítésnek) és elmúlt 16 éves.

 

2015/2016-os tanév kézműveseinek záró kiállítása, megtekinthető augusztus 1-ig a nádudvari Ady Endre Művelődési Központ kiállítóterében

Categories: Egyéb | Segítség iskolakeresőknek bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Felnőttoktatási tájékozattó (iskolarendszerű)

Tisztelt Jelentkező!

 

Köszönjük érdeklődését a népi kézműves szakmák iskolarendszerű, felnőttoktatás keretében meghirdetett képzésére. Intézményünkben a felnőttoktatásra történő jelentkezés a nyár folyamán még tart, így az indítható szakok keretszámára tekintettel a beküldött jelentkezése még nem jelent automatikus felvételt.

Amit a felvételi eljárásról, beiratkozásról tudni kell:

 • A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.
 • A tanuló, ha huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.
 • Hozzánk esti munkarend szerinti felnőttoktatásra az járhat, akinek nincs, vagy csak egy államilag elismert szakképesítése van (a ráépülés, a tanfolyamon szerzett képesítés, vagy diploma nem számít második szakképesítésnek) és elmúlt 16 éves.

 

Augusztus 25 –én, délelőtt 10 órától a választott szakjának megfelelően felvételi elbeszélgetést tartunk, mely egyben találkozás a szakot oktató kézműves mesterrel.

 

A felvételnél művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. Az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés belépési feltétel.

A felnőttoktatásra jelentkezett tanulókkal kapcsolatos információk:

Valamennyi felvételre jelentkező tanulónak az alábbi kötelezettségek teljesítését követően van lehetősége a szakma tanulására:

 • nyilatkozat kitöltése a megszerzett szakmák számáról
 • szakmai orvosi alkalmasság megléte
 • valamennyi, korábbi iskolai végzettséget igazoló dokumentumok bemutatása
 • a jelentkező által választott szakmát oktató mester – szakoktató ajánlása

 

A beiratkozás időpontja a felvételi elbeszélgetést követően, 2016. augusztus 25. (csütörtök) 13-16 óráig lehetséges.

Helye: Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és Kollégium (Fő út 135.) épülete.

 

A beiratkozással kapcsolatban személyesen vagy a 06/20-59-19-462-es telefonon kereshető munkatársunk: Apagyiné Kocsis Éva.

A beiratkozásra mindenképpen hozza magával:

 • Személyi igazolvány, lakcím kártya, TAJ-kártya, oktatási azonosító kártya, adókártya
 • Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
 • Egészségügyi alkalmassági törzslap
 • NEK azonosító lap (okmányirodában beszerezhető)

Tájékoztató a felnőttoktatás keretében oktatott szakmákhoz

 • Intézményünkben az esti tagozatos oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a gyakorlati képzés jelenléti óraszáma legalább a nappali rendszerű képzésre meghatározott gyakorlati óraszám hatvan százaléka.
 • Az elméleti képzés jelenléti óraszáma az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a nappali rendszerű képzésre meghatározott elméleti óraszám legalább tíz százaléka azzal.
Szakma megnevezése Éves elméleti óraszám esti munkarend szerint Éves gyakorlati óraszám esti munkarend szerint  
  Ksz/11E Ksz/12E Ksz/11E Ksz/12E
Népi kézműves – népi bőrműves 38 43 551 432
Népi kézműves – nemezkészítő 38 42 515 434
Népi kézműves – faműves. fajáték készítő 38 43 551 432
Népi kézműves – szőnyegszövő 41 40 529 452
Népi kézműves – fazekas 38 43 551 432
Népi kézműves – takács 40 40 529 451
Számítógép szerelő-karbantartó 52 45 367 365
             

 

Ksz/11 évfolyamon összefüggő nyári gyakorlat 96 óra.

 

Iskolánk szakai munkáját a differenciált oktatási elv vezérli, mely szerint, minden tanulónk egyéni ütemének megfelelően halad és teljesíti a számára előírt követelményeket évfolyamtól és oktatási munkarendtől függően.

Mindezeket együttvéve a műhelyekben több évfolyamot integrálva oktatunk, így az esti munkarend szerint jelentkezett, felnőtt tanulókat is.

Számukra egyéni tanrend kialakításával biztosítja az intézmény az elvárt jelenléti óraszám meglétét, az elméleti órákat tömbösítve havi egy-egy alkalommal péntek délután, vagy szombaton biztosítjuk.

A beszámíthatóság feltételei, valamint a szakmai képesítő vizsgára vonatkozó elvek megegyeznek a nappali képzésben részt vevő diákokra vonatkozókkal.

 

Bízunk benne, hogy a fent felsorolt feltételek ismeretében tanítványaink között köszönthetjük a 2016-2017-es tanévben!

 

Nádudvar, 2016. július 6.

Tisztelettel.

Dr. Takácsné Baranyai Etelka

tagintézmény-vezető

Az ismertető letöltése

letoltes4-5

Categories: Egyéb | Felnőttoktatási tájékozattó (iskolarendszerű) bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Érettségizettek és 10 osztállyal rendelkezők felvételi eljárása a 2016/2017-es tanévre

A 2016/2017-es tanévtől átalakulnak a szakképző iskolák. A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján a jelenlegi szakiskola szakközépiskolává alakul.

 

Az érettségizett vagy 10 osztállyal rendelkezők két tanév alatt szerezhetnek szakmát, nappali tagozaton, vagy felnőttoktatás keretében esti tagozaton.

 

 • Nappali munkarendben, iskolarendszerű oktatásban 25 éves korig államilag támogatott az első szakképesítés.
 • Iskolatrendszerű felnőtt oktatásban – esti tagozaton – korhatár nélkül az első és második szakképesítés is megszerezhető ingyenesen. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoport; képző- és iparművészet ágazati oktatás. A következő szakképesítés megszerzésére lehet jelentkezni:

 

 • Népi kézműves (faműves, fajáték készítő szakmairány); Kimondottan fiúknak való kézműves szak.
 • Népi kézműves (fazekas szakmairány); Népi kerámia hagyományainak széleskörű megismerése.
 • Népi kézműves (kosárfonó, fonottbútor készítő szakmairány); Ősi szakmáink egyike, fiúknak, lányoknak egyaránt ajánlott.
 • Népi kézműves (szőnyegszövő szakmairány); Megismerkedhetnek lakástextil-, viseletkészítéssel.
 • Népi kézműves (takács szakmairány); Vászonszövés technikai, elméleti alapjai.
 • Népi kézműves (nemezkészítő szakmairány); Apró tárgyak, ruházati darabok, szőnyegek készítése.
 • Népi kézműves (népi bőrműves szakmairány); Bőrfeldolgozás mestersége, tárgyalkotás tanulható.

 

Felnőttképzésben „Népi játszóházi foglalkozásvezető”, és „Népi kézműves szakoktató” is szerepel a képzési palettán. Iskolarendszeren kívüli képzésben intézményünk 2008 óta oktatja eredményesen a hallgatókat. Az általunk nappali rendszerben oktatott népi kézműves képzésünkre a népi játék és kismesterségek oktatója megnevezésű szakképesítés-ráépülés. Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti a 10683-12 azonosítószámú, Népi játszóházi foglalkozásvezető tevékenysége megnevezésű modul része, az eredményes modulzáró vizsga pedig feltétele a komplex szakmai vizsgára bocsátásnak.

 

A felvételi eljárásról tudni kell:

Felvételnél a tanulmányi eredmények mellett, további művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. Az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés belépési feltétel.

a tanulóknak egyénileg kell intézniük a jelentkezést,

www.nadudvariszakiskola.hu honlapról letölthető a pótjelentkezési lap,

a jelentkezési lapokat személyesen az iskolatitkári irodában, vagy postai úton az iskola címére várjuk.

Akinek bármilyen kérdése van a rendkívüli felvételi eljárással kapcsolatban, kérjük, hogy forduljanak hozzánk bizalommal, a megadott elérhetőségeken!

Személyesen: 4181, Nádudvar, Fő út 135, Kollégium épülete 5. iroda

Levelezési cím: 4181 Nádudvar, Kossuth utca 7.

Telefonon: 06-54-580-438, 06-20-5919462

E – mailen: titkarsag@nadudvariszakiskola.hu

Categories: Egyéb | Érettségizettek és 10 osztállyal rendelkezők felvételi eljárása a 2016/2017-es tanévre bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Mihály napi vásár

Idén is részesei voltunk a 20. alkalommal megrendezésre kerülő – országos hírű rendezvényen – a debreceni Mihály napi vásáron .

13162090_1112020785506666_1990517009_n (3)

Categories: Egyéb | Mihály napi vásár bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

TE SZEDD önkéntesen a tiszta Magyarországért

teszedd-header-nodate

 

Számunkra a természetes anyagok jóval többet jelentenek, mint egy átlag polgár számára. Természetes anyagokból dolgozunk, naponta kezünkbe vesszük, naponta együtt alkotunk velük, belőlük míves és hasznos tárgyakat. Számunkra a Természet a múlt, jelen és a lehetséges jövő. Kincsek gazdag tárháza. Ezért is tartjuk fontosnak a „Te-szedd!” országos szemétszedő akciót, amihez iskolánk is csatlakozott. Nyílt pont vagyunk.

Szeretettel várunk iskolánkon kívülről is lelkes szemétszedőket!

Időpont: 2016. április 28. 8.00 óra

Gyülekezési hely: a Szakiskola udvara

(4181 Nádudvar, Kossuth utca 7.)

Zsákot, gumikesztyűt az akció szervezői biztosítanak!

Szeretettel várnak: a szakiskolás szemétszedők

Categories: Egyéb | TE SZEDD önkéntesen a tiszta Magyarországért bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Digitális Témahét 2016

Iskolánk csatlakozott az Emberi Erőforrások Minisztériuma által első alkalommal meghirdetett, az Informatikai Vállalkozók Szövetsége által koordinált, Digitális Témahéthez, április 04-08-án.

A témahét célja a digitális pedagógia minél szélesebb körű alkalmazása az oktatási intézményekben, ezzel együtt a diákok digitális kompetenciájának, digitális jártasságának fejlesztése, hogy minél nagyobb eséllyel induljanak a munka világába.

Ezen a héten két projektet valósítottunk meg:

 1. Felkészülés a költészet napjára:
  Minden évfolyamon a diákok magyar-, társadalom ismeret-, néprajz órákon  József Attila életét, munkásságát, korát dolgozták fel digitális tananyagok, digitális tábla segítségével.
  A projekt lezárásának “koronája” az április 8-án megtartott iskola szintű vetélkedő volt, amikor a szakmák alkotta csoportok versengtek online feladatlap kitöltésével. A feladatlap a redmenta.com oldalon készült (direktcím: költészet napja).
 2. Népi kézműves szakmák bemutatása:
  A 9. évfolyamos számítógép-szerelő, karbantartó diákok  a kézműves műhelyekben készítettek digitális fényképezőgéppel fotókat a kézműves munkák folyamatáról és a kész alkotásokról.
  A fotókat archiválták, rendezték, MS Power Point programmal bemutatták, szintén a pénteki záró napon.

A választható programok között fedeztük fel a National Instruments (NI Hungary Kft) debreceni cég üzemlátogatását. Nagy örömünkre április 07-én csütörtökön 15 diák és 3 oktató bepillantást nyerhetett az elektronikai eszközök gyártására koncentráló üzem munkájába.
Tájékoztatást kaptunk a munkalehetőségekről és az odavezető útról is.
Nagy sikernek örvendett a LEGO robot, melynek mentorprogramjáról is tájékoztattak bennünket.

Lássuk mindezt képekben:

Categories: Egyéb | Digitális Témahét 2016 bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Szakmák éjszakája!

Bővebben:

szakma_logo-f853671a (1)

 

Categories: Egyéb | Szakmák éjszakája! bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Költészet napja


Készítsd el Te is a saját képversedet az alábbi m
űvekből, azok részletéből vagy a kedvenc versedből! A beérkezett munkákból április 11-én kiállítás nyílik, ahol a legjobbakat díjazzuk!

 

Tudnivalók:                                                                  

Leadási határidő: 2016.03.31. csütörtök 10:00


Ajánlott versek:

 • Balassi Bálint: Egy katonaének
 • Csokonai Vitéz Mihály: Tartózkodó kérelem
 • Petőfi Sándor: Szerelemdal egy csikóbőrös kulacshoz
 • József Attila: Dunánál
 • Radnóti Miklós: Mint a bika

Technika: tetszőleges (grafika, akvarell, kollázs, pasztell, akril, linómetszet vagy bármilyen mesterséghez kötődő …)

Méret: A/4 vagy A/3

Díjak:
I. helyezett: könyvutalvány 3.000.- Ft értékben
II.  helyezett: könyvutalvány 2.500.- Ft értékben
III. helyezett: könyvutalvány 2.000.- Ft értékben

 

További információk Szakóné Horváth Andrea tanárnőnél

Plakát letölthető:
letoltes4-5

 

Categories: Egyéb | Költészet napja bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva

Szakmák éjszakája hamarosan

PLAKÁT

szakma_logo-f853671a (1)

alap00

Categories: Egyéb | Szakmák éjszakája hamarosan bejegyzéshez a hozzászólások lehetősége kikapcsolva