Tanulmányút – Finnország

 

Kézműves oktatók nemzetközi tanulmányútja

 

A JURTAKÖR Nonprofit Kft. 2012 májusában mobilitási pályázatot nyert. A Tempus Közalapítvány, Egész életen át tartó tanulás program Leonardo da Vinci alprogramjához nyújtottunk be pályázatot. Ennek eredményeként a nádudvari szakiskola 9 kézműves szakmában oktató szakembere vehetett részt egy kéthetes finnországi tanulmányúton, az idei tanév őszén.

A program célja a finn oktatási rendszer tanulmányozása, a finn kézműves iskolák (Petäjävesi, Jyväskylä, Oulu) oktatási programjának megismerése, a sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatásának -, illetve a vállalkozás és a marketing oktatásának tanulmányozása. Utunkat megelőzte egy 25 órás intenzív angol nyelvű felkészítés. Az egyes mesterségekhez kapcsolódó angol nyelvű szakkifejezéseket ismerhettük meg, melyeket a tanulmányút során lehetőségünk volt alkalmazni.

Az első kézműves szakképző iskola, amit meglátogattunk Petäjävesi-ben volt. Megismerkedtünk az iskolában oktató kollégákkal, meglátogattuk a műhelyeiket, a textiles, a nemez-, a szövő, a textilnyomó, a fotó-, a fafaragó, a kovács és az ékszerkészítő műhelyeket. Betekintést nyerhettünk a gyakorlati oktatásba. Hasonló kézműves iskolában voltunk Jyväskylä-ben és végül Oulu-ban.

Bemutattuk a Nádudvaron folyó kézműves oktatást a fogadó intézmények mestereinek és diákjainak, akik érdeklődéssel hallgatták a munkánkról szóló beszámolókat, és kérdésekkel halmoztak el bennünket. A beszélgetésekből kiderült, hogy a finn iskolákban lényegesen kevésbé támaszkodnak a hagyományokra, már-már csak nyomaiban lelhető fel néhány hagyományos forma vagy motívum, esetleg technikai megoldás. Valamennyi mesterség műhelyeiben modern gépekkel dolgoznak, többnyire elfelejtődött az anyagok kézi szerszámokkal való megmunkálásának módja. A műhelyek igen jól felszereltek, és a kézműves mesterségek oktatása nagyon sok érdeklődőt vonz, köszönhetően a finn kézművesség évtizedek óta tartó megbecsülésének és az ösztöndíjrendszernek.

Sokat beszélgettünk kollegáimmal arról, hogy – jó irányt véve, és központi programok segítségével – mennyi idő alatt tudjuk megteremteni Magyarországon a finnhez hasonló feltételeket a kézműves oktatás terén. Tagadhatatlan, hogy a finn út, legalábbis főbb irányaiban követendő, hiszen láthatóan eredményes, és a gazdasági fejlődésre is visszahat. Az egyöntetű vélemény szerint – szerencsés együttállások esetén is – évtizedekre van szükség ehhez.

A magyar hagyományos kézművesség és a népi iparművészet művelői körében évtizedek óta vita tárgya a régi és az új aránya, a hagyományos díszítmény–forma–funkció és az újítás egyensúlyának kérdése. Különösen fontos kérdéssé válik ez a népi kézművesség oktatásában, hiszen egyfelől a Kárpát-medence népművészetének értékeit igyekszünk megmutatni, továbbadni, másfelől – pl. a népi kézműves vállalkozás tantárgy keretein belül – fel kell készítsük a leendő ifjú kézműveseket arra, hogy a tanult mesterségükből meg tudjanak élni. Ez pedig csak akkor működhet, ha a hagyományban gyökerező alkotásaik mai életünknek nélkülözhetetlen részévé tudnak válni, ha többet tudnak adni, mondani, mint a sorozatgyártott tárgyak.

Ezért örültünk, amikor a nádudvari Népi Kismesterségek Szakiskolájának kilenc oktatója – mesterek és tanárok – lehetőséget kaptak arra, hogy két hetet töltsenek el Közép-Finnországban, és megismerhessék az ottani kézműves képzés gyakorlatát, a tapasztalatokat.

 

Helyettesítő sz
A tantestületek találkoztak……

a szakiskolai delegáció nevében Kiss Tamás szakoktató, a pályázat gondozója