Általános iskola után szakmáink szakmakódokkal

Jelentkezési határidő: 2018. április 24.

Szakközépiskola osztály:

A 3 éves szakközépiskolai képzést és a komplex szakmai vizsgát követően automatikus továbblépési (továbbtanulási) lehetőséget nyújt az érettségi megszerzéséhez, egy kétéves érettségire felkészítő képzés keretében. Erről a lehetőségről a tanuló dönt. Ebben az esetben a tanuló négy kötelező közismereti vizsgatárgyból tesz érettségit és a korábban az iskolában megszerzett szakképesítése középszintű érettségi vizsgaként kerül elismerésre. Ebben az iskolatípusban 3+2 éves képzés folyik. 

Szakközépiskolai osztály 1 (24 fő)
Szakképesítés megnevezése: Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)

OKJ: 3421501,

Szakmacsoport: 4.  Művészet, közművelődés, kommunikáció,
Ágazgat V. Képző- és iparművészet Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)

Választható szakmairányok:

  • KIFIR tagozatkód:0060 – Népi kézműves – fazekas szakmairány
    Népi kerámia hagyományainak széleskörű megismerése.
  • KIFIR tagozatkód: 0066 – Népi kézműves – népi bőrműves szakmairány
    Bőrfeldolgozás mestersége, tárgyalkotás tanulható

A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás:

Intézményünkben hagyományos felvételi eljárást nincs, viszont fontosnak tartjuk, hogy megismerjük jelentkezőink kézügyességét, a kézműves munkájához való hozzáállást. Ezért egy előkészítő napot tartunk, amely alkalmával megismertetjük leendő tanulóinkat az iskola felépítésével. Ebből az alkalomból gyakorlati foglalkozást szervezünk – motivációs nap -, amellyel betekintést nyerhetnek a hozzánk jelentkezők a szakmai oktatásunk rendszerébe.
Motivációs nap várható ideje: 2018. március 7. szerda, – az iskolánkba jelentkező diákok számára – jelentkezők rangsorolása.
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. Hozott osztályzatok és a meghallgatás során tapasztalt motiváció eredménye alapján helyben kialakított pontszámítás szerint.

Pályaalkalmassági követelmények szükségesek: A képzésre jelentkező tanulónak olyan – orvosok által meghatározott egészségügyi – feltételeknek kell megfelelniük, amelyek a képzésben való részvételt, valamint a szakképesítés megszerzését követően a folyamatos munkavégzést lehetővé teszik. Erről szóló igazolást a felvételi eljárás lefolytatásához be kell nyújtani. A követelmények a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal iránymutatása szerint az intézmény honlapján elérhetők.