Általános iskola után szakmáink szakmakódokkal

Jelentkezési határidő: 2020. február 19.

OM azonosító: 203030, cím: 4181, Nádudvar, Kossuth L. u 7., Telefon: 06-54-480-438
E-mail: titkarsag@nadudvariszakiskola.hu, Honlap: www.nadudvariszakiskola.hu
Igazgató neve: Benő-Nagy Réka, pályaválasztási felelős: Németi Zoltán
Általános információk az iskoláról:
Az oktatásban igen fontos szerepet kap a hagyományismeret, a néprajz, melyet nem elsősorban elméletben, hanem a szokásokat, játékokat, munkafolyamatokat kipróbálva ismernek meg. A műhelyekben hagyományos módszerekkel, ősi formákat felhasználó olyan tárgyak készülnek, melyeknek mai életünkben is helye van, jól használhatók.  Ebben az iskolatípusban 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam választható. Szakközépiskolai kerettantervek szerinti oktatás során közismereti tárgyak, angol nyelv, szakmai elmélet és gyakorlat művészeti tanulmányi területen választható.
26. tanéve a kézműves oktatás szolgálatában a BSzC Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskolája és Kollégiuma.  A hagyományos mesterségek oktatásában évtizedek óta kiemelkedő iskola több minisztériumi elismerésben részesült a kimagasló munkáért. Tanulóink közül eddig huszonhatan nyerték el a Népművészet Ifjú Mestere címet, tizenheten népi iparművészek, és heten Príma Junior díjasok.

Szakközépiskola osztály:
A 3 éves szakközépiskolai képzést és a komplex szakmai vizsgát követően automatikus továbblépési (továbbtanulási) lehetőséget nyújt az érettségi megszerzéséhez, egy kétéves érettségire felkészítő képzés keretében. Erről a lehetőségről a tanuló dönt. Ebben az esetben a tanuló négy kötelező közismereti vizsgatárgyból tesz érettségit és a korábban az iskolában megszerzett szakképesítése középszintű érettségi vizsgaként kerül elismerésre. Ebben az iskolatípusban 3+2 éves képzés folyik. 

Indítható szakközépiskolai osztály 1 (20 fő)
Szakképesítés megnevezése: Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) OKJ: 34 215 01, Szakmacsoport: 4.  Művészet, közművelődés, kommunikáció,
Ágazgat V. Képző- és iparművészet Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)

Választható szakmairányok:

  • KIFIR tagozatkód: 0060 Népi kézműves – Faműves, fajátékkészítő
  • KIFIR tagozatkód: 0061 – Népi kézműves – Nemezkészítő

Idegen nyelv: angol, írásbeli vizsga: nincs, szóbeli meghallgatás: nincs

A felvételi eredmény megállapításának módja, a pontszámítás:
Intézményünkben hagyományos felvételi eljárást nincs, viszont fontosnak tartjuk, hogy megismerjük jelentkezőink kézügyességét, a kézműves munkájához való hozzáállást. Ezért egy előkészítő napot tartunk, amely alkalmával megismertetjük leendő tanulóinkat az iskola felépítésével. Ebből az alkalomból gyakorlati foglalkozást szervezünk – motivációs nap -, amellyel betekintést nyerhetnek a hozzánk jelentkezők a szakmai oktatásunk rendszerébe.
Motivációs nap várható ideje: 2020. március 4. szerda, – az iskolánkba jelentkező diákok számára – jelentkezők rangsorolása.

Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. Hozott osztályzatok és a meghallgatás során tapasztalt motiváció eredménye alapján helyben kialakított pontszámítás szerint.

Kollégiumi elhelyezés: van

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Integrált keretek között az intézmény alapító okiratában foglaltak szerint.