Általános iskola után szakmáink szakmakódokkal

Jelentkezési határidő: 2018. május 22.

OM azonosító: 203030, cím: 4181, Nádudvar, Kossuth L. u 7., Telefon: 06-54-480-438

E-mail: titkarsag@nadudvariszakiskola.hu, Honlap: www.nadudvariszakiskola.hu

Igazgató neve: Dr. Takácsné Baranyai Etelka

Általános információk az iskoláról:

Az oktatásban igen fontos szerepet kap a hagyományismeret, a néprajz, melyet nem elsősorban elméletben, hanem a szokásokat, játékokat, munkafolyamatokat kipróbálva ismernek meg. A műhelyekben hagyományos módszerekkel, ősi formákat felhasználó olyan tárgyak készülnek, melyeknek mai életünkben is helye van, jól használhatók.  Ebben az iskolatípusban 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam választható. Szakközépiskolai kerettantervek szerinti oktatás során közismereti tárgyak, angol nyelv, szakmai elmélet és gyakorlat művészeti tanulmányi területen választható.
26. tanéve a kézműves oktatás szolgálatában a BSzC Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskolája és Kollégiuma.  A hagyományos mesterségek oktatásában évtizedek óta kiemelkedő iskola több minisztériumi elismerésben részesült a kimagasló munkáért. Tanulóink közül eddig huszonhatan nyerték el a Népművészet Ifjú Mestere címet, tizenheten népi iparművészek, és heten Príma Junior díjasok.

Szakközépiskola osztály:

A 3 éves szakközépiskolai képzést és a komplex szakmai vizsgát követően automatikus továbblépési (továbbtanulási) lehetőséget nyújt az érettségi megszerzéséhez, egy kétéves érettségire felkészítő képzés keretében. Erről a lehetőségről a tanuló dönt. Ebben az esetben a tanuló négy kötelező közismereti vizsgatárgyból tesz érettségit és a korábban az iskolában megszerzett szakképesítése középszintű érettségi vizsgaként kerül elismerésre. Ebben az iskolatípusban 3+2 éves képzés folyik. 

Szakközépiskolai osztály 1 (24 fő)
Szakképesítés megnevezése: Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)

OKJ: 3421501,

Szakmacsoport: 4.  Művészet, közművelődés, kommunikáció,
Ágazgat V. Képző- és iparművészet Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)

Választható szakmairányok:

  • KIFIR tagozatkód:0060 – Népi kézműves – fazekas szakmairány
    Népi kerámia hagyományainak széleskörű megismerése.
  • KIFIR tagozatkód: 0066 – Népi kézműves – népi bőrműves szakmairány
    Bőrfeldolgozás mestersége, tárgyalkotás tanulható

 

Pályaalkalmassági követelmények szükségesek: A képzésre jelentkező tanulónak olyan – orvosok által meghatározott egészségügyi – feltételeknek kell megfelelniük, amelyek a képzésben való részvételt, valamint a szakképesítés megszerzését követően a folyamatos munkavégzést lehetővé teszik. Erről szóló igazolást a felvételi eljárás lefolytatásához be kell nyújtani. A követelmények a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal iránymutatása szerint az intézmény honlapján elérhetők.