Álltalános tudnivalók

 

Tisztelt Jelentkező!

Köszönjük érdeklődését a népi kézműves szakmák iskolarendszerű, felnőttoktatás keretében meghirdetett képzésére. Intézményünkben a felnőttoktatásra történő jelentkezés a nyár folyamán még tart, így az indítható szakok keretszámára tekintettel a beküldött jelentkezése még nem jelent automatikus felvételt.

Amit a felvételi eljárásról, beiratkozásról tudni kell:

 • A tanuló attól az évtől kezdődően, amelyben iskolai rendszerű szakképzésben az első szakképesítését megszerezte, új tanévet a második szakképesítés megszerzésére irányuló képzésben kizárólag felnőttoktatásban kezdhet.
 • A tanuló, ha huszonötödik életévét betölti, kizárólag felnőttoktatásban kezdhet új tanévet.
 • Hozzánk esti munkarend szerinti felnőttoktatásra az járhat, akinek nincs, vagy csak egy államilag elismert szakképesítése van (a ráépülés, a tanfolyamon szerzett képesítés, vagy diploma nem számít második szakképesítésnek) és elmúlt 16 éves.

Augusztus 24 –én, délelőtt 10 órától a választott szakjának megfelelően felvételi elbeszélgetést tartunk, mely egyben találkozás a szakot oktató kézműves mesterrel.

 

A felvételnél művészeti képességek, készségek meglétét is figyelembe vesszük. Az egészségügyi alkalmassági, pályaalkalmassági követelményeknek való megfelelés belépési feltétel.

A felnőttoktatásra jelentkezett tanulókkal kapcsolatos információk:

Valamennyi felvételre jelentkező tanulónak az alábbi kötelezettségek teljesítését követően van lehetősége a szakma tanulására:

 • nyilatkozat kitöltése a megszerzett szakmák számáról
 • szakmai orvosi alkalmasság megléte
 • valamennyi, korábbi iskolai végzettséget igazoló dokumentumok bemutatása
 • a jelentkező által választott szakmát oktató mester – szakoktató ajánlása

A beiratkozás időpontja a felvételi elbeszélgetést követően, 2017. augusztus 24. (csütörtök) 13-16 óráig lehetséges. Helye: Nádudvari Népi Kézműves Szakiskola és Kollégium (Fő út 135.) épülete.

A beiratkozással kapcsolatban személyesen vagy a 06/20-59-19-462-es telefonon kereshető munkatársunk: Apagyiné Kocsis Éva.

A beiratkozásra mindenképpen hozza magával:

 • Személyi igazolvány, lakcím kártya, TAJ-kártya, oktatási azonosító kártya, adókártya
 • Legmagasabb iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
 • Egészségügyi alkalmassági törzslap
 • NEK azonosító lap (okmányirodában beszerezhető)

Tájékoztató a felnőttoktatás keretében oktatott szakmákhoz

 • Intézményünkben az esti tagozatos oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a gyakorlati képzés jelenléti óraszáma legalább a nappali rendszerű képzésre meghatározott gyakorlati óraszám hatvan százaléka.
 • Az elméleti képzés jelenléti óraszáma az esti oktatás munkarendje szerint megszervezett felnőttoktatás keretében a nappali rendszerű képzésre meghatározott elméleti óraszám legalább tíz százaléka azzal.
Szakma megnevezése Éves elméleti óraszám esti munkarend szerint Éves gyakorlati óraszám esti munkarend szerint
Ksz/11E Ksz/12E Ksz/11E Ksz/12E
Népi kézműves – népi bőrműves 38 43 551 432
Népi kézműves – nemezkészítő 38 42 515 434
Népi kézműves – faműves. fajáték készítő 38 43 551 432
Népi kézműves – szőnyegszövő 41 40 529 452
Népi kézműves – fazekas 38 43 551 432
Népi kézműves – takács 40 40 529 451
Számítógép szerelő-karbantartó 52 45 367 365
           

Iskolánk szakai munkáját a differenciált oktatási elv vezérli, mely szerint, minden tanulónk egyéni ütemének megfelelően halad és teljesíti a számára előírt követelményeket évfolyamtól és oktatási munkarendtől függően.

Mindezeket együttvéve a műhelyekben több évfolyamot integrálva oktatunk, így az esti munkarend szerint jelentkezett, felnőtt tanulókat is.

Számukra egyéni tanrend kialakításával biztosítja az intézmény az elvárt jelenléti óraszám meglétét, az elméleti órákat tömbösítve havi egy-egy alkalommal péntek délután, vagy szombaton biztosítjuk.

A beszámíthatóság feltételei, valamint a szakmai képesítő vizsgára vonatkozó elvek megegyeznek a nappali képzésben részt vevő diákokra vonatkozókkal.

 

Bízunk benne, hogy a fent felsorolt feltételek ismeretében tanítványaink között köszönthetjük a 2017-2018-as tanévben!

Nádudvar, 2017. május 6.    

Tisztelettel.                                             

Dr. Takácsné Baranyai Etelka
tagintézmény-vezető