Motivációs nap

2020. március 4-én, szerdán, motivációs nap!

Szakközépiskolánkban hagyományos felvételi eljárás nincs, viszont kiemelten fontosnak tartjuk, hogy megismerjük a jelentkezők kompetenciáit! A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 24.§ (4) bekezdése alapján, ha a középfokú iskola a művészeti tanulmányi területen hirdet felvételt, a felvételi kérelmekről az általános iskolai tanulmányi eredmények (a továbbiakban: tanulmányi eredmények) alapján dönthet, vagy további képességek, készségek meglétét is vizsgálhatja.

2020. március 4-én, 9 órától írásbeli feladatlap kitöltését követően szóbeli elbeszélgetéssel, majd mesterség-bemutatóval és gyakorlati foglakozással várjuk az iskolánkba jelentkezőket!

Mindezek mellett iskolaorvosunk találkozik a jelentkezőkkel a motivációs nap végén, hogy az egészségügyi alkalmassági feltételt előzetesen szűrni lehessen. Ez az alkalom még nem jelent teljes alkalmassági vizsgálatot, csak előzetes információgyűjtést, mely a végleges jelentkezési sorrend kialakítását segíti.

A motivációs nap helye: BSZC Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskolája és Kollégiuma, Nádudvar, Kossuth L. u. 7. (Szín-tér)

A legfontosabb információk, amit ne felejtsenek el!

Hozzák magukkal a meglévő iskolai félévi értesítőt, a tanuló diák vagy személyi igazolványát, TAJ kártyáját, rajzeszközt (színes ceruzát). Amennyiben a jelentkező rendelkezik a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsága által írt szakvéleménnyel, vagy bármilyen a szakmaválasztást befolyásoló orvosi szakvéleménnyel, azt hozzák magukkal! Fontos, hogy a jelentkező tanuló hozza magával egészségügyi- és oltási kiskönyvét is.

A jelentkezők sorrendjét – felvételi rangsorát – a hozott osztályzatok és a motivációs napon tapasztalt eredmények alapján alakítjuk ki.