2018-2019-es tanév beiskolázási tájékoztatója általános iskolások részére

fejléc 2016 szines 1

Település neve: Nádudvar

Iskola neve: Berettyóújfalui Szakképzési Centrum – Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskolája és Kollégiuma

OM azonosító: 203030

cím: 4181, Nádudvar, Kossuth L. u 7.

Telefon: 06-54-480-438

E-mail: titkarsag@nadudvariszakiskola.hu

Honlap: www.nadudvariszakiskola.hu

Igazgató neve: Dr. Takácsné Baranyai Etelka

Pályaválasztási felelős: Nagy Nándor
Általános információk az iskoláról:

Az oktatásban igen fontos szerepet kap a hagyományismeret, a néprajz, melyet nem elsősorban elméletben, hanem a szokásokat, játékokat, munkafolyamatokat kipróbálva ismernek meg. A műhelyekben hagyományos módszerekkel, ősi formákat felhasználó olyan tárgyak készülnek, melyeknek mai életünkben is helye van, jól használhatók.  Ebben az iskolatípusban 3 szakképzési + 2 érettségi vizsgára felkészítő évfolyam választható. Szakközépiskolai kerettantervek szerinti oktatás során közismereti tárgyak, angol nyelv, szakmai elmélet és gyakorlat művészeti tanulmányi területen választható.
26. tanéve a kézműves oktatás szolgálatában a BSzC Nádudvari Népi Kézműves Szakközépiskolája és Kollégiuma.  A hagyományos mesterségek oktatásában évtizedek óta kiemelkedő iskola több minisztériumi elismerésben részesült a kimagasló munkáért. Tanulóink közül eddig huszonhatan nyerték el a Népművészet Ifjú Mestere címet, tizenheten népi iparművészek, és heten Príma Junior díjasok.

 

Nyitott kapuk időpontja:

  • 2017. november 8. szerda, 9:00 óra: iskolai nyílt nap a beiskolázáshoz
  • November 21 kedd, 14:30: “Fellegajtó-nyitogató” szakiskolai program általános iskolásoknak. Bemutatjuk az itt tanulható hagyományos mesterségeket, az érdeklődők játékos, interaktív formában ismerhetik meg az egyes szakmákat, illetve az anyagok jellemzőit.
  • November 20 – 24:    Európai Szakképzési Hét – nyitott műhelyfoglalkozások.
  • Ezt követően bejelentkezéssel minden szerdán 9-15 óra között látogatható az iskola.

 

Szakközépiskola osztály:

A 3 éves szakközépiskolai képzést és a komplex szakmai vizsgát követően automatikus továbblépési (továbbtanulási) lehetőséget nyújt az érettségi megszerzéséhez, egy kétéves érettségire felkészítő képzés keretében. Erről a lehetőségről a tanuló dönt. Ebben az esetben a tanuló négy kötelező közismereti vizsgatárgyból tesz érettségit és a korábban az iskolában megszerzett szakképesítése középszintű érettségi vizsgaként kerül elismerésre. Ebben az iskolatípusban 3+2 éves képzés folyik.

 

Szakközépiskolai osztály 1 (24 fő)
Szakképesítés megnevezése: Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)

OKJ: 3421501,

Szakmacsoport: 4.  Művészet, közművelődés, kommunikáció,
Ágazgat V. Képző- és iparművészet Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével)

 

Választható szakmairányok:

 

  • KIFIR tagozatkód:0060 – Népi kézműves – fazekas szakmairány
    Népi kerámia hagyományainak széleskörű megismerése.
  • KIFIR tagozatkód: 0066 – Népi kézműves – népi bőrműves szakmairány
    Bőrfeldolgozás mestersége, tárgyalkotás tanulható.

Idegen nyelv: angol

Írásbeli vizsga: van/ nincs

Szóbeli meghallgatás: van/ nincs
A felvételi eredmény meghallgatásának módja, a pontszámítás:

Intézményünkben hagyományos felvételi eljárást nincs, viszont fontosnak tartjuk, hogy megismerjük jelentkezőink kézügyességét, a kézműves munkájához való hozzáállást. Ezért egy előkészítő napot tartunk, amely alkalmával megismertetjük leendő tanulóinkat az iskola felépítésével. Ebből az alkalomból gyakorlati foglalkozást szervezünk – motivációs nap -, amellyel betekintést nyerhetnek a hozzánk jelentkezők a szakmai oktatásunk rendszerébe.
Motivációs nap várható ideje: 2018. március 7. szerda, – az iskolánkba jelentkező diákok számára – jelentkezők rangsorolása.
Bemeneti kompetenciák: a képzés megkezdhető a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit kiadó rendelet 3. számú mellékletében a 4. Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportra meghatározott kompetenciák birtokában. Hozott osztályzatok és a meghallgatás során tapasztalt motiváció eredménye alapján helyben kialakított pontszámítás szerint.

Pályaalkalmassági követelmények szükségesek: A képzésre jelentkező tanulónak olyan – orvosok által meghatározott egészségügyi – feltételeknek kell megfelelniük, amelyek a képzésben való részvételt, valamint a szakképesítés megszerzését követően a folyamatos munkavégzést lehetővé teszik. Erről szóló igazolást a felvételi eljárás lefolytatásához be kell nyújtani. A követelmények a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal iránymutatása szerint az intézmény honlapján elérhetők.

 

Kollégiumi elhelyezés: van /nincs

Sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása: Integrált keretek között az intézmény alapító okiratában foglaltak szerint.

 

Kollégiumi címjegyzék

Település neve: Nádudvar

Kollégium neve: Berettyóújfalui Szakképzési Centrum – Népi Kézműves Szakiskolája és Kollégiuma

Cím: 4181, Nádudvar, Fő út 135

Telefon: 06-54-480-438

Kollégiumvezető: Dr. Takácsné Baranyai Etelka

Információk a kollégiumról: A 2007-ben elkészült új kollégium 50 férőhellyel, modern körülmények között várja a szakiskola diákjait.