Tanévnyitással kapcsolatos aktuális információk

Tanévnyitással kapcsolatos aktuális információk
(tanévnyitó időpontja, könyvosztás, stb..)

 

Kedves Diákok, Kedves Szülők!

A BSZC – Nádudvari  Népi Kézműves Szakközépiskolája és Kollégiuma nevelőtestülete nevében ezúton köszöntöm az iskola Növendékeit és Szüleiket a 2017/2018-as tanév kezdetén!

Az évkezdéssel kapcsolatos tudnivalókról az alábbiak szerint tájékoztatom az érintetteket:

Ünnepélyes tanévnyitó: szeptember 01. (péntek) 8:00, Kossuth utcai iskolaépület

Kérünk mindenkit, hogy az alkalomhoz megfelelő öltözetben jelenjen meg!

Diákotthoni beköltözés:  augusztus 31-én csütörtökön 16.00– 19.00 óráig.
Kérjük, hogy a kollégium 18 éven aluli tanulói szüleikkel, törvényes képviselőjükkel együtt jelenjenek meg, mert a kollégiumba történő beköltözés, csak írásbeli felelősségvállalás után történhet.

Első tanítási nap szeptember 01 (péntek). Évnyitót követően várhatóan 12 óráig tart a tanítás.

 

Aki a beiratkozásnál nem adott le minden dokumentumot, azt az első tanítási napon pótolja!

  • alapfokú iskolai bizonyítvány, esetleg már megszerzett középiskolai tanulmányokról szóló bizonyítvány – végbizonyítvány, második szakmára jelentkezők: kiadott szakiskolai bizonyítvány.
  • személyes okmányokat (Személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány, Lakcímet igazoló hatósági igazolvány, Adóigazolvány, Közgyógyellátási igazolvány)
  • Nyilatkozat ingyenes tankönyvjogosultságról
  • Határozat HH/HHH-ról (2017/18-as tanévre érvényes!)
  • Szakmai alkalmassági törzslap
  • Oltási igazolás
  • Szakvélemény SNI/BTM esetén

Azok a diákok, akik menzát (ebédet) szeretnének igényelni, napi 318 Ft-os áron tehetik meg.

A változtatás jogát a helyi Önkormányzat fenntarthatja.

 

Kollégistáknak:

Minden kollégista saját ágyneműről (lepedő, paplanhuzat, párnahuzat) köteles gondoskodni és annak kéthetenkénti cseréjéről, valamint papucsról és tisztasági felszerelésről. A kollégium nem rendelkezhet gyógyszerekkel, ezért kérem, hogy mindenki – a szülő jóváhagyásával -, ha szükséges a gyógyszereit szerezze be, azok biztonságos tárolására van lehetőség.

A beköltözéshez  az alábbiakat hozza magával:

  • 2 hétnél nem régebbi orvosi igazolás arról, hogy fertőző betegségben nem szenved, kollégiumi közösséget látogathat. (Kérjük ezt a beköltözéskor bemutatni, ennek hiányában a kollégiumi férőhely elfoglalása nem lehetséges.)
  • Igazolás a települési önkormányzat jegyzőjétől, ha a tanuló hátrányos helyzete, vagy halmozottan hátrányos helyzete fenn áll.

 

A kollégisták étkezésének a térítési díja a napi háromszori étkezést foglalja magába: 698 Ft/nap.

A kollégiumi férőhely nappali tagozatosok számára, és a második szakmások esetén 19 év alatt ingyenes.

A kollégiumi férőhelyekkel kapcsolatban tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy a kollégiumi tanulói jogviszony 1 évre szól.

 

A kollégium házirendje minden tanulóra nézve egyformán kötelező! Megtalálható honlapunkon: www.nadudvariszakiskola.hu. (Elérhető a letölthető dokumentumok között.)

A beköltözéskor kérjük a házirendhez tartozó elfogadó nyilatkozatot aláírva visszahozni. Ez is a beköltözés feltétele.

 

Dr. Takácsné Baranyai Etelka tagintézmény-vezető